Privacy beleid & voorwaarden

Volgens de nieuwe Europese wetgeving welke van kracht is geworden op 25 Mei 2018 is het voor websites verplicht u op de hoogte te brengen van wat bedrijven of instanties doen met uw persoonsgegevens. Als Juridisch advies bureau weten wij als geen ander wat Privacy voor u betekend. Wij doen er dan ook alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en zullen deze dan ook nimmer aan derde partijen ter beschikking stellen, anders dan strikt noodzakelijk is om uw belangen te kunnen behartigen indien u ons hiervoor opdracht heeft gegeven.Zoals bij alle internet websites is het van wezenlijk belang om een goede werking van de website mogelijk te maken maken door middel van Cookies.Betreffende de werking en instellingen voor uw te gebruiken Cookies kunt u de uitleg van hoe deze in te stellen op de diverse browsers vinden op https://cookiesandyou.com. Voor het analyseren van gebruikers van onze website maken wij gebruik van Google Analytics, waarbij wij kunnen aflezen waar onze gebruikers o.a. vandaan komen, hoe vaak zij onze website bezoeken en waar hun interesse naar uitgaat. Deze gegevens zijn voor ons belangrijk om in te kunnen spelen op behoefte van onze gebruikers. Door het gebruik van deze website en het doen accepteren van Cookies gaat u akkoord met het verzamelen van bovenvermelde gegevens. Ons privacy beleid kan door ons worden aangepast. Lees daarom met regelmaat ons privacy beleid.

 

Juridische bijstand

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tot het verlenen van diensten op het gebied van niet-ambtelijke en ambtelijke werkzaamheden in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn aanvaard.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:”van de Wiel Rechtsbijstand afgekort VDWR: gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg.
Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, rechtspersoon of publiekrechtelijke rechtspersoon die de opdracht geeft om werkzaamheden voor hem of haar te verrichten, ongeacht of de persoon dit voor zichzelf doet of ten behoeve van een derde.

Tarieven en werkwijzen,

Bent u Ondernemers of particulier die juridische hulp zoekt dan mag u expertise, transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid verwachten over tarieven en werkwijze. VDWR voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep toegankelijk. Om u te voorzien van het beste advies werkt VDWR volgens een vast stappenplan volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. U kunt zeven dagen per week met uw vraag bij ons terecht. Samen zoeken we dan naar het beste antwoord op uw vraag.

Indien u er voor kiest samen te werken ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging met daarin de gemaakte afspraken. Hierna gaan wij van start door samen met u een strategie te bepalen en bespreken uw gewenste uitkomst. Daarna gaan we inhoudelijk aan de slag. We houden u hierbij voortdurend schriftelijk of mondeling op de hoogte van de gang van zaken. Soms kan een vraag worden opgelost door een korte telefoon of e-mail. Andere keren gaan we een langdurig traject met elkaar aan. Mocht het nodig zijn, dan kan de strategie in onderling overleg tussentijds worden aangepast. Wij zullen u altijd in uw voordeel blijven adviseren.

× Direct Gratis advies nodig?