Mediation

Wat is Mediation?

Mediation helpt mensen met een conflict om er samen uit te komen zonder hiervoor de ene of de andere partij aansprakelijk te stellen. Een mediator is een professionele bemiddelaar die volledig onafhankelijk werkt. Een mediator kiest nooit een kant, zoals een advocaat, en neemt ook geen standpunt in, zoals een rechter. Zoals Eleanor Rooseveld zo mooi vrij vertaald omschrijft” Het is beter samen een oplossing te bedenken dan beide niet weten waar aan toe te zijn”.

Wij bieden Mediation tegen een vast tarief.

Conflicten met andere hoeven zeker niet altijd te leiden tot een dure juridische confrontatie.
Vaak rijzen er problemen door mis-communicatie of verkeerde interpretatie van de bedoelingen van één van de partijen waardoor de andere partij zich daaropvolgend weer vijandiger gaat opstellen.
Het word een soort van pingpongspel waar niemand iets aan heeft en er zeker niets opgelost word uitsluitend dan de torenhoge advocaat- en gerechtskosten.

Een mediator kan dan ook worden ingezet bijvoorbeeld bij een huurgeschil, arbeidsconflict of een echtscheiding, maar zeker ook bij allerlei geschillen zoals een moeizaam lopend huwelijk of relatie. Als Mediator horen wij beide kanten van de verhalen aan en proberen tot een gemeenschappelijke oplossing te komen waar beide partijen mee tevreden kunnen zijn..
Deze weg is dan ook altijd de beste en voordeligste om te bewandelen.

Aan Mediation zijn voorwaarden verbonden waaronder enkele belangrijke hier worden vermeld.

    • De Mediator heeft geheimhoudingsplicht voor en tegenover beide partijen en derde.
    • Mediation is op vrijwillige basis voor beide partijen.
    • Beide partijen dienen in zowel fysieke alsook lichamelijke staat te zijn hun belangen te behartigen.
    • Er geen tussenkomst van een advocaat of rechter gewenst wordt.
    • Er geen door strafrechtelijke aspecten een formele procedure hoeft te worden gevolgd.

Neem contact met ons op om te horen of Mediation ook voor u een geschikte opties kan zijn.

× Direct Gratis advies nodig?